Fabrica de Pensule – spaţiu de artă contemporană

fabrica

Fabrica de Pensule este un spațiu de artă contemporană care a luat naștere la începutul anului 2009, ca o inițiativă de a coagula ideile, evenimentele și proiectele mai multor organizații culturale, galerii, manageri culturali și artiști independenți din Cluj, și ca o rezolvare a problemei spațiilor de expunere și producție artistică din acel moment.

Fabrica de Pensule este primul proiect colectiv de asemenea amploare din mediul cultural românesc și totodată unul dintre cele mai relevante exemple de conversie a unei clădiri industriale într-un spațiu cultural independent.

Ceea ce unește artiștii vizuali, galeriile de artă contemporană și organizațiile culturale – active în domenii precum teatru, dans contemporan, arte vizuale, artă în spațiul public, muzică, este deschiderea spre publicul larg, asumarea unui program comun și dezvoltarea unor programe pentru comunitate. Fabrica de Pensule este un spațiu reper pentru producția artistică contemporană, oferind în același timp spațiu de expunere și difuzare pentru numeroase proiecte ale partenerilor locali și internaționali.

Centrul concentrează pe o suprafaţă artişti contemporani,  galerii și spații de difuzare a artei contemporane, 5 organizaţii culturale și 2 săli de spectacol.

Fabrica de Pensule este constituită ca federație și este o organizație neguvernamentală și non-profit. Scopul federaţiei este acela de a susţine, promova şi dezvolta creaţia şi difuzarea culturii şi de a consolida sectorul cultural.

Fabrica de Pensule își propune să ofere comunității un program cultural unitar; să funcționeze ca un spaţiu de dezbatere a temelor relevante pentru societatea românească şi pentru oraş; să se implice în proiectele strategice ale oraşului şi în (re)formularea de politici publice; să fie un loc de referinţă pentru oraş (brand).

Obiectivele federației sunt:

  • să contribuie la consolidarea comunităţii artistice;
  • să faciliteze accesul artiştilor şi operatorilor culturali la spaţii de creaţie şi difuzare a culturii;
  • să încurajeze cooperarea între actorii culturali independenţi: artişti, organizaţii culturale, galerii, studiouri de creaţie etc;
  • să susţină şi să promoveze creaţia artistică;
  • să faciliteze accesul publicului larg şi a publicului specializat la cultură;
  • să sprijine îmbunătăţirea cadrului legal, normativ şi a bunelor practici aplicabile sectorului cultural, nonprofit şi a ariei de intersecţie dintre cultură şi alte domenii de activitate;
  • să susţină dezvoltarea profesională a creatorilor şi operatorilor culturali;
  • să promoveze educaţia artistică şi dezvoltarea publicului;
  • să vină în sprijinul comunității locale organizând ateliere cu copii, cursuri deschise.
  • Fabrica de Pensule oferă mai multe tipuri de produse culturale prin inițiative proprii dar și prin activitățile membrilor: spectacole de teatru, dans, ateliere destinate comunității, festivaluri de artă performativă, dezbateri publice, expoziții de artă și alte evenimente cum ar fi: proiecții de filme, muzică, etc.

Share with your friends


Submit